Nowy adres strony internetowej szkoły:

http://www.zspsepolno.pl/

Zapraszamy